Background Image

Muslingeriets historie

Muslingeriets historie

Muslingeriets historie

Historien om Mark, Muslingeriet og de økologiske linemuslinger.

For at finde hvor Marks passion for muslinger begyndte, starter vi historien med Marks far Kaj-Lykke Larsen. Kaj-Lykke starter sit eget muslingeopdræt d. 1. marts 2004 med hjemhavn i Hvalpsund. Mark går på dette tidspunkt på efterskole, men hjælper sin far når han har mulighed for det. Etableringen bliver en langt større investering end først antaget, og Kaj-Lykke lader sig i 2005 ansætte som direktør i Dansk linemusling. Et muslingeopdræt der også har hjemhavn i Hvalpsund. Her står han for den daglige drift. Kaj-Lykkes eget opdrætsanlæg lejer han ud til Dansk Linemusling.

Sommeren 2004 afslutter Mark efterskolen og beslutter sig hurtigt for at hans store kærlighed til vandet skal være hans levebrød. De næste 3 år fisker Mark på havet, og hjælper til med blåmuslingerne, når han har landgang. I 2007 bliver han ansat i Dansk Linemusling, og fortsætter med at arbejde side om side med sin far, som han efterhånden har gjort i mange år. Samme år køber Mark muslingeopdrættet ”Muslingeriet”. Hertil følger et lille opdrætsanlæg og en glasfiber båd ”Olga”, der tidligere har været brugt til lystfiskeri. Mark passer sig eget opdræt samtidig med at han arbejder i Dansk Linemusling.

I slutningen af 2008 kommer finanskrisen, og denne får store konsekvenser for Muslingeriet og Dansk Linemusling. I 2009 har Dansk Linemusling en produktion på 1000 tons linemuslinger, men de har ikke nogen aftager. I Efteråret 2010 står det klart at Dansk linemusling ikke står til at redde.

Mark skifter lidt imellem at arbejde på et andet muslingeopdræt i Limfjorden og på havet de næste par år. Muslingeriet kører han lidt ved siden af som et hobby opdræt. Muslingerne har nu i mange år været Marks store passion, og han har svært ved at skulle slippe det, men er samtidig klar over at det ikke er nok at køre det på sidelinjen. I mellemtiden har Mark også fået en familie, og de mange lange ture på havet giver savn til dem derhjemme. På baggrund af dette beslutter han sig for, at gå i land og starte Muslingeriet op på fuld tid. Med en god bankrådgiver i ryggen og støtte fra hele familien, starter Mark eventyret op igen. Det første han gør er at få ombygget en gammel aluminiumsplatform til en ny servicebåd. Olga er langt fra optimal at bruge, og bliver nu reservebåd. Den nye servicebåd står klar i maj 2015, og får navnet Elnoka, opkaldt efter sin kone og 2 børn. Samme år går arbejdet i gang med at søge midler til at få lavet en høst- og strømpe båd, så Muslingeriet kan blive effektiviseret og uafhængig.

Muslingeriet har ingen linemuslinger til salg det første år, og starter nærmest helt fra bunden med at sætte yngelfang. Til strømpesæsonen får Muslingeriet sine første to medarbejdere, og der bliver strømpet ca. 60 km linemuslinger.

Arbejdet med den nye høst- og strømpe båd er præget af mange udfordringer, og står langt fra klar da Mark i 2016 skal høste de første muslinger. Han ender med at leje en gammel fiskekutter, der har været brugt til et muslingeopdræt i Sillerslev. Den byder på dårlige arbejdsstillinger og en meget lille kapacitet. Mark kan kun have 6 bigbags med linemuslinger ombord, så det tager lang tid at fylde en lastbil med plads til 22 bigbags. Det er ikke kun arbejdsredskaberne der giver udfordringer det første år, også store oversvømmelser i Europa præger Muslingeriets afsætning. Men Mark når, sammen med sine dedikerede ansatte, i mål og får solgt alle linemuslingerne.

2016 er også året hvor Muslingeriet bliver økologisk. Grundtanken bag vores økologi certificering, er at vi gerne vil skabe et bæredygtigt miljø for vores linemuslinger. Vi lever af naturen, og derfor skal vi naturligvis også passe godt på den.

I slutningen af 2016 og starten af 2017 udvider Muslingeriet igen tallet af ansatte. Kaj-Lykke og Marks kone, Karina, bliver ansat i virksomheden. Kaj-Lykke skal primært tage sig af prøver og eksportsalg, imens Karina primært skal tage sig af det administrative, samt detail og engros salg i Danmark.

Efter en lang rejse kommer Muslingeriets nye høst- og strømpe båd ”Lykke” endelig hjem i februar 2017. Den er længe ventet og kan halvere både arbejdskræft og arbejdstid. Nu kan Muslingeriet fylde en lastbil med kun 1 tur, hvor det året før tog 4 ture havn til havn. Muslingeriet bliver i 2017 godkendt til at pakke muslinger ombord på Lykke, og må som følge af dette sælge til restauranter og fiskehandlere. Lykke er den første båd i Danmark der bliver godkendt som ekspeditionscenter. Et par måneder efter bliver vi godkendt til detail salg, og må nu sælge økologiske linemuslinger til private.

Muslingeriet har udviklet sig fra at være en virksomhed med en enkelt mand til at være et familieforetagende med flere ansatte, hvor alle hjælper hinanden. Vi er stolte af hvor vi er nået til, og vores mål er at servicere danskerne med et sundt kvalitetsprodukt, der er produceret med omtanke for naturen, så vi med god samvittighed kan efterlade Danmark til vores alle samens efterkommere.